Modeli

Raspoloživost usluge

Naredna stranica
k

ŠKODA Connect usluge

Ovdje možete provjeriti raspoloživost usluge ŠKODA Connect u pojedinim zemljama.

*) Korištenje mobilnih online usluga (ŠKODA Connect Infotainment Online) moguće je samo sa navigacionim uređajima Amundsen i Columbus.  Potreban vam je mobilni krajnji uređaj (npr. smartphone) koji može poslužiti kao Wi-Fi hotspot. Alternativno se pomoću opcionog sučelja za telefon "Business" možete koristiti mobilnim telefonom s Remote SIM Access profilom (rSAP) ili SIM karticom s opcijom za telefoniranje i prijenos podataka. Mobilne online usluge ŠKODA Connect Infotainment Online dostupne su samo uz postojeći ili sklapanje zasebnog ugovora između vas i vašeg mobilnog operatera te samo unutar pokrivenosti dotičnom mobilnom mrežom. Uslijed prijma podatkovnih paketa sa interneta mogu nastati dodatni troškovi ovisno o vašoj mobilnoj tarifi te naročito prilikom korištenja u inozemstvu (npr. troškovi roaminga). Na temelju iskorištene količine podataka u okviru korištenja aplikacije ŠKODA Connect Infotainment Online svakako se preporučuje ugovaranje opcije flatrate sa vašim mobilnim operaterom! Kako biste se mogli koristiti mobilnim online uslugama ŠKODA Connect Infotainment Online, potrebno je online sklopiti zasebni ugovor sa kompanijom ŠKODA AUTO a.s. Kupac nakon preuzimanja vozila ima 90 dana vremena registrirati vozilo na stranici http://www.skoda-connect.com.