Modeli

ŠKODA KAROQ Sigurnost

Potpora zadržavanja vozila na voznom traku

Potpora zadržavanja vozila na voznom traku upozorava na nenamjerno napuštanje voznog traka i aktivnim impulsom upravljača sprječava neželjeni prelazak vozila u drugi vozni trak. Sustav je aktivan pri brzinama iznad 65 km/h i kod prepoznatljivih oznaka voznog traka.

ŠKODA KAROQ Sigurnost

Front Assist uključujući sustav prepoznavanja pješaka

Front Assist je sigurnosni sustav koji upozorava na opasnost od sudara i u slučaju neizbježnog sudara aktivira kočnice kako bi se ublažile posljedice. Pomoću radarskog senzora u rešetki hladnjaka Front Assist permanentno nadzire razmak od vozila koje vozi ispred. Ako se razmak smanji ili ako postoji opasnost od sudara, a vozač ne reagira, sustav automatski intervenira i to nekom od sljedeće četiri mjere:

  • Vizualnim signalom ako razmak postane manji od zakonski propisanog minimalnog razmaka
  • Zvučnim i vizualnim signalom upozorenja
  • Kratkim automatskim aktiviranjem kočnica
  • Automatskim kočenjem kako bi se izbjegla kolizija ili ublažile posljedice sudara

ŠKODA KAROQ Sigurnost

Potpora pri promjeni voznog traka

Potpora pri promjeni voznog traka prepoznaje vozila u mrtvom kutu i vozača  pomoću pokazivača u vanjskom zrcalu upozorava na potencijalno opasnu situaciju. U tu svrhu dva radarska senzora u donjem dijelu stražnjeg branika nadziru područje pored vozila i do 20 m iza vozila. Ovisno o razmaku i brzini okolnih vozila sustav odlučuje hoće li vozača vizualnim, odn. zvučnim signalima upozoriti na moguću opasnost.

ŠKODA KAROQ Sigurnost

Potpora izlaska iz parkirnog mjesta

Kao dio potpore pri promjeni voznog traka potpora izlaska iz parkirnog mjesta koristi iste radarske senzore i pomaže vozaču pri izlasku iz parkirnog mjesta unatrag. U slučaju neposredne opasnosti ona može čak i automatski zakočiti.

ŠKODA KAROQ Sigurnost

Potpora kod prometnog zastoja

Prednji radar bilježi brzinu i razmak od vozila koja voze ispred kako bi se vozilo prilagodilo aktualnom stanju u prometu. Pri tome potpora može brzinu smanjiti ili prije potencijalnog sudara samostalno zakočiti. Sustav dodatno očitava oznake na kolniku i inicira kontrolirane protumjere u slučaju napuštanja kolnika. Potpora kod prometnog zastoja aktivna je kada je uključena automatska regulacija razmaka (ACC) i potpora zadržavanja vozila na voznom traku.

Ova stranica je dodatni dio stranice koja se otvara. Kliknite na polje kako biste dospjeli na tu stranicu.

Nazad na početnu stranicu