Modeli
Path 2@2x

ŠKODA 4PLUS Posebna ponuda za vozila ŠKODA starija od 4 godine

k

Posebna ponuda za ŠKODA vozila starija od 4 godine

Za sva Skoda vozila starija od 4 godine, pripremili smo posebne servisne pakete, njih 9.

Servisni paketi podrazumijevaju cijenu Originalnog dijela sa ugradnjom.

Više informacija potražite kod ovlaštenih Skoda partnera u Bosni i Hercegovini.