Modeli

Škoda Superb komforni sistemi potpore

Dinamična potpora za duga svjetla

Sada možete još duže voziti sa dugim svjetlima, a da ne zaslijepite vozače koji vam dolaze u susret. Dinamična potpora za duga svjetla ne prebacuje samo između dugih i kratkih svjetala već duga svjetla može i ciljano isključivati. U tu svrhu Superb koristi višenamjensku kameru integrisanu u unutrašnjem retrovizoru.

Škoda Superb komforni sistemi potpore

Automatska regulacija razmaka

Kod vožnji autoputom automatska regulacija razmaka osigurava konstantnu brzinu i siguran razmak od vozila koja voze ispred. U tu svrhu Superb upravlja motorom i kočnicama kako bi automobil po potrebi automatski ubrzao ili zakočio. On za to koristi sistem Front Assist.

Škoda Superb komforni sistemi potpore

Multigunkcionalna kamera

Sa multifunkcionalnom kamerom radi više sistema potpore. Ona registruje oznake na cesti za potporu zadržavanja vozila na voznom traku ili u kombinaciji sa navigacionim sistemom prepoznaje i prikazuje saobraćajne znakove.

Škoda Superb komforni sistemi potpore

Prepoznavanje saobraćajnih znakova

Pomoću kamere integrisane u retrovizoru sistem prepoznaje saobraćajne znakove na dionici. Modul za obradu slika traži na slikama kamere poznate prometne znakove i uspoređuje rezultat sa podacima navigacionog sistema.

Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova registruje ograničenja brzine i zabrane preticanja kao i znakove prestanka važenja tih znakova, ali i dodatne znakove (npr. u slučaju vlažne ceste, strijelice smjera itd.). Saobraćajni znakovi se prikazuju kao piktogrami na putnom računaru i na ekranu navigacionog sistema.

Ova stranica je dodatni dio stranice koja se otvara. Kliknite na polje kako biste dospjeli na tu stranicu.

Nazad na početnu stranicu