Modeli

Sigurnosni sistemi podrške modela ŠKODA SUPERB SCOUT

SISTEM NADZORA OKOLINE (FRONT ASSISTS) SA PREDIKTIVNIM SISTEMOM ZAŠTITE PJEŠAKA

Sistem nadzora okoline (Front Assist) sigurnosni je asistent koji upozorava na sudar. U slučaju neizbježnog sudara aktivira kočnice kako bi umanjio posljedice. Također, aktivira zaustavljanje u nuždi ako pješak pokuša prijeći ispred vozila.

Sigurnosni sistemi podrške modela ŠKODA SUPERB SCOUT

ASISTENT PRI PROMJENI VOZNOG TRAKA (SIDE ASSIST)

Zahvaljujući dva radarska senzora na stražnjem dijelu vozila, asistent pri promjeni vozne trake (Side Assist) otkriva vozila koja se približavaju straga ili se nalaze u mrtvom uglu vozila. O tome ste obaviješteni LED signalom sa unutrašnje strane kućišta vanjskih prozora. Asistent pri promjeni vozne trake (Side Assist) može otkriti vozila udaljena do 70 m i na taj način vas učinkovito upozorava na opasne situacije na autocestama i cestama sa dvije vozne trake.

Sigurnosni sistemi podrške modela ŠKODA SUPERB SCOUT

ADAPTIVNI SISTEM ZA ZADRŽAVANJE VOZILA NA VOZNOM TRACI (LANE ASSIST)

Sistem za zadržavanje vozila na voznom traci (Lane Assist) može vam reći kada nenamjerno napuštate voznu traku. Sistem radi zajedno sa kamerom za prepoznavanje oznaka traka na cesti, uključujući žute crte tokom radova na cesti, prometne čunjeve i ostale linije uz cestu. Poboljšana "adaptivna" varijanta (dostupna samo u sklopu sistema podrške Travel Assist) znači da sistem intervenira u pokušaju zadržavanja vozila u odabranom voznoj traci i vozilo ne krivuda.

Ova stranica je dodatni dio stranice koja se otvara. Kliknite na polje kako biste dospjeli na tu stranicu.

Nazad na početnu stranicu