Modeli

Jednostavno parkiranje modela ŠKODA SUPERB SCOUT

AREA VIEW

Želite li znati tačno šta se događa oko vozila? Sistem Area View na ekranu sistema infotainment prikazuje nekoliko različitih uglova oko vozila, snimljenih širokokutnim lećama četiriju kamera postavljenih sprijeda i straga te na kućištima vanjskih ogledala. Panoramski prikaz vozila od 360 stepeni olakšava parkiranje ili manevrisanje u uskim ulicama.

Jednostavno parkiranje modela ŠKODA SUPERB SCOUT

SISTEM PODRŠKE ZA MANEVRISANJE PRIKOLICOM (TRAILER ASSIST)

Želite li kupiti novi karavan, ali vam vožnja unatrag predstavlja noćnu moru? Sistem podrške za manevrisanje prikolicom (Trailer Assist) preuzima kontrolu pri vožnji unatrag u karavanu. Sve što morate učiniti jest odlučiti gdje želite voziti unatrag, kada krenuti i zaustaviti se. Ništa lakše.

Jednostavno parkiranje modela ŠKODA SUPERB SCOUT

PODRŠKA PRI PARKIRANJU (PARK ASSIST)

Podrška pri parkiranju (Park Asisst) poluautomatski upravlja vozilom u okomita parking mjesta (unaprijed i unatrag) te iz paralelnih parking mjesta i u njih. Sistem vam pomaže automatskim izvršavanjem optimalnih pokreta upravljača za parkiranje unutar linija. Sve što vi trebate napraviti je ubrzati i kočiti.

Jednostavno parkiranje modela ŠKODA SUPERB SCOUT

KONTROLA RAZMAKA PRI PARKIRANJU (PARK DISTANCE CONTROL) UZ PODRŠKU ZA MANEVRISANJE (MANOEUVRE ASSIST)

Sistem upozorava na potencijalni rizik od sudara sa preprekama tokom parkiranja na temelju podataka dobivenih od senzora, parametara vožnje i ugla upravljača. Radi izbjegavanja situacija parkiranja u kojima ne zakočite na vrijeme kao odgovor na upozorenja o udaljenosti, SUPERB uključuje podršku za manevrisanje Manoeuvre Assist, karakteristiku koja zaustavlja vozilo radi izbjegavanja sudara.

Jednostavno parkiranje modela ŠKODA SUPERB SCOUT

KAMERA ZA VOŽNJU UNATRAG (SA BRISAČEM)

Pri aktivaciji stepena za vožnju unatrag aktivira se kamera u poklopcu prtljažnika i slika se prikazuje na zaslonu infotainment sistema. Dinamične linije putanje preko slike pokazuju smjer u kojem bi vozilo išlo sa trenutačnim položajem upravljača ili naznačuju kada ga treba okrenuti.

Ova stranica je dodatni dio stranice koja se otvara. Kliknite na polje kako biste dospjeli na tu stranicu.

Nazad na početnu stranicu