Modeli

Navigacija i mobilni uređaj

o

Update navigacionog uređaja

Želite da je vaš navigacioni sistem opskrbljen najnovijim podacima? 

Preuzmite aktuelni softver za vaš navigacioni uređaj

 

Provjera kompatibilnosti smartphone uređaja

Niste sigurni je li vaš novi smartphone kompatibilan sa vašim automobilom ?

Provjerite kompatibilnost smartphone-a sa infotainment sistemom u vozilu.