Škoda GARANCIJA MOBILNOSTI

Škoda Asistencija

Da biste ostvarili pravo iz Škoda Asistencije potrebno je nazvati stalno dežurnog operatera na besplatni telefonski broj

Unutar Bosne i Hercegovine:

0800 222 27

Za pozive izvan Bosne i Hercegovine:

+ 387 33 768 190

od 00:00 do 24:00 sata, 365 dana u godini.

ŠKODA ASISTENCIJA predstavlja koncept obezbjeđenja mobilnosti vozačima Škoda vozila i njihovim putnicima koji zbog mogućeg kvara/neispravnosti vozila ostanu na putu. Kvar u smislu primjene Škoda Asistencije postoji samo ako vozilo svojom sopstvenom snagom ne može stići do najbližeg Škoda ovlaštenog servisnog partnera ili ako proizvođač/importer zbog tehničkih razloga zabranjuje nastavak vožnje (npr. svjetlucanje kontrolnih lampica crvene boje: kočioni uređaji, sistem hlađenja, sistem pritiska motornog ulja, upravljački uređaj i sl.). Takvo vozilo definiše se kao nepokretno vozilo. Cilj i osnovni zadatak Škoda Asistencije je da se u što kraćem vremenskom roku dijagnosticira i otkloni kvar na Škoda vozilu i Škoda kupcu omogući nastavak putovanja.

I. Pravo kupca na Škoda Asistenciju

Kupovinom novog Škoda vozila postajete korisnik usluge Škoda Asistencije. Ova usluga je važeća unutar perioda fabričke dvogodišnje garancije Škoda vozila, bez obzira na pređenu kilometražu istog. Pravo na besplatnu uslugu Škoda Asistencije zadržavate redovnim servisnim pregledom i održavanjem Vašeg vozila kod Škoda ovlaštenog servisnog partnera, a u skladu sa propisanim servisnim planom redovnog održavanja. Svaki redovni servisni pregled Vašeg vozila mora biti potvrđen potpisom i pečatom Škoda ovlaštenog servisnog partnera. Uzrok nepokretnosti Škoda vozila ne smije biti greška korisnika vozila ili uticaj nekog od spoljašnjih faktora na vozilo.

II. Područje važenja Škoda Asistencije

Usluga Škoda Asistencije važi na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, kao i većine ostalih evropskih država (spisak država možete dobiti od strane Škoda ovlaštenog servisnog partnera ili ugovornog partnera Importera o pružanju usluga Škoda Asistencije).

Ako imate pravo na uslugu Škoda Asistencije i ako se zateknete u državi gdje nije uspostavljena i organizovana Škoda Asistencija, sami snosite nastale troškove. Te troškove će Vam nadoknaditi Vaš Škoda ovlašteni servisni partner u Bosni i Hercegovini koji je vlasnik zadnjeg važećeg pečata Škoda Asistencije u Servisnom planu održavanja. Za ovaj slučaj dužni ste predočiti originalnu dokumentaciju za obavljene usluge Škoda Asistencije npr. radni nalog, sve račune i sl. prema važećim uslovima Škoda Asistencije.

Ako imate pravo na uslugu Škoda Asistencije i ako se zateknete u državi gdje je uspostavljena i organizovana Škoda Asistencije, sve troškove prema važećim uslovima Škoda Asistencije snosi Škoda ovlašteni servisni partner u toj državi.

III. Postupak za slučaj nepokretnosti Škoda vozila

U slučaju kvara koji je prouzrokovao nepokretnost vozila, bez obzira gdje se nalazili u Evropi, a u skladu sa definicijom nepokretnog vozila, potrebno je pozvati operativni centar ugovornog partnera Importera o pružanju usluga Škoda Asistencije (dežuran 24h, 365 dana godišnje) na slijedeće brojeve telefona:

0800 222 27 - za pozive iz Bosne i Hercegovine, besplatan poziv ili

++ 387 33 768 190 - za pozive van Bosne i Hercegovine, trošak prema lokalnoj tarifi države iz koje je poziv upućen.

Nakon prikupljanja neophodnih informacija (Vaše ime i prezime, bitni podaci o vozilu - broj šasije, datum isporuke, pređena kilometraža, vrsta i priroda kvara, lokacija vozila, kontakt telefon), dežurni operater će Vam na najbrži mogući način organizovati odgovarajuću pomoć. Prije pozivanja operativnog centra obavezno pripremiti sve navedene podatke. Ukoliko odbijete da date tražene podatke, gubite pravo na usluge Škoda Asistencije.

Preuzmi Škoda Asistencija Brošuru
pdf  (2,7 MB)