Ograničenje Garancije mobilnosti i gubitak prava iz Garancije mobilnosti

Ø moguće je koristiti samo jednu od navedenih usluga Garancije Mobilnosti (npr. isključena je kombinacija zamjenskog vozila i smještaja u hotelu ili kombinacija popravka na licu mjesta i vuča vozila);

Ø Garancijom Mobilnosti, pri korištenju zamjenskog vozila, nisu pokriveni troškovi goriva i putarine, saobraćajnih i parkirnih prekršaja, kao ni drugi troškovi napravljeni u svrhu nastavka Vašeg putovanja

Ø Garancija Mobilnosti ne uključuje troškove popravka vozila;

Ø usluge organizovanja zamjenskog vozila, smještaja i nastavka putovanja ne važe za prikolicu ili neko drugo priključno sredstvo;

Ø putnička vozila auto-škola, rent-a car agencija, taksija, hitne pomoći, policije, vatrogasaca i sl. imaju pravo samo na pomoć na cesti i prevoz do najbližeg Škoda ovlaštenog servisnog partnera;

Ø pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti ne možete ostvariti ako je nepokretnost Vašeg vozila uzrokovana isključenjima iz garancije koja su definisana tačkom III. garantnog lista;

Ø za slučaj da nemate pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti, Škoda ovlašteni servisni partner može na osnovu Vašeg zahtjeva organizovati navedene usluge, ali u tom slučaju sami pokrivate nastale troškove;

Ø vozila koja su odvučena (odšlepana) do Škoda ovlaštenog servisnog partnera bez prethodnog kontaktiranja operativnog centra ugovornog partnera Importera o pružanju usluga Garancije Mobilnosti nemaju pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti;

Ø vozila čiji su kvarovi/nedostaci naknadno javljeni operativnom centru ugovornog partnera Importera o pružanju usluga Garancije Mobilnosti (nakon isteka 48 sati od nepokretnosti vozila) nemaju pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti;

Ø vozila čiji su kvarovi direktna posljedica konzumiranja alkohola, droga i drugih opojnih sredstava od strane putnika u vozilu nemaju pravo na besplatnu uslugu Garancije Mobilnosti;

Ø Škoda Garancija Mobilnosti ne pokriva troškove za oštećeni prtljag, teret ili izmaklu dobit;

Ø Škoda Garancija Mobilnosti ne pokriva troškove koje je platio kupac bez prethodnog odobrenja.

Detaljnije informacije o Garanciji Mobilnosti možete dobiti kod Škoda ovlaštenih trgovaca, odnosno servisnih partnera.

***Napomena: Gore navedena Garancija Mobilnosti ne predstavlja garanciju u smislu Zakona o obligacionim odnosima i Zakona o zaštiti potrošaća, već predstavlja samo jedan naziv ugovornog proizvoda Škoda proizvođača.