Uslovi korištenja usluge Škoda Connect - INFOTAINMENT ONLINE

  1. Korištenje mobilnih online usluga (Škoda Connect-Infotainment Online) moguće je samo sa navigacijskim uređajima Amundsen i Columbus. Potreban vam je mobilni uređaj (smartphone) koji može poslužiti kao Wi-Fi hotspot. Alternativno možete koristiti Remote SIM Access profil (rSAP) ili SIM karticom sa opcijom za telefoniranje i prijenos podataka.
  2. Mobilne online usluge Škoda Connect Infotainment Online dostupne su samo uz postojeći ili sklapanje posebnog ugovora između vas i vašeg mobilnog operatera te samo unutar pokrivenosti dotičnom mobilnom mrežom. Uslijed prijema mobilnih podataka sa interneta mogu nastati dodatni troškovi ovisno o vašoj mobilnoj tarifi te naročito prilikom korištenja u instranstvu (npr. troškovi roaminga). Na temelju iskorištene količine podataka u okviru korištenja aplikacije Škoda Connect Infotainment Online svakako se preporučuje ugovaranje opcije flatrate s vašim mobilnim operaterom! Kako biste se mogli koristiti mobilnim online uslugama Škoda Connect Infotainment Online, potrebno je online sklopiti posebni ugovor sa kompanijom Škoda AUTO a.s. Kupac nakon preuzimanja vozila ima 90 dana vremena da registruje vozilo na portalu http://www.skoda-connect.com.
  3. Raspoloživost usluga Škoda Connect Infotainment Online može se razlikovati ovisno o zemlji. Usluge stoje na raspolaganju za vrijeme dogovorenog trajanja ugovora i mogu podlijegati sadržajnim izmjenama tokom vremena trajanja ugovora. Detaljnije informacije o uslugama Škoda Connect Infotainment Online potražite na stranici https://www.skoda.ba/sve-o-skodi/skoda-connect i kod vašeg Škoda partnera. Informacije o tarifnim uvjetima vaše mobilne mreže dobit ćete kod vašeg mobilnog operatera.