Neovlašteni servis

Literatura za popravke i informacijska sredstva.

Upute za popravak, kao i programe za samostalno učenje možete pronaći na stranici https://erwin.skoda-auto.cz.

Za daljnje informacije obratite se E-mailom na [email protected].

VAŽNA NAPOMENA KUPCIMA: Proizvođač Vašeg vozila preporučuje da redovno održavanje vozila u garantnom roku vršite isključivo kod ovlaštenih partnera. U tom slučaju, osim prava na fabričku garanciju na vozilo, imate pravo na niz pogodnosti, kao što su: produžena garancija, kulanca, razne vrste paketnih ponuda ovlaštene servisne radionice ali i pravo na atraktivnu uslugu Garanciju Mobilnosti.

Ukoliko se ne poštuju intervali i uputstva za održavanje proizvođača, postoji mogućnost nastanka skupih kvarova. Za takve kvarove ne može biti odgovoran proizvođač niti se troškovi opravke u tom slučaju mogu pokriti kroz garanciju.

Tehnički upit / Savjetovanje prilikom popravka

Za tehničku pomoć prilikom popravaka za neovlaštene servise osigurali smo savjetovanje. Kako bismo mogli ponuditi profesionalnu podršku, potrebni su nam tačni podaci o vozilu i o problemu, tj. o reklamaciji kupca.

Molimo da obrazac tehnički upit (pdf) ispunite što tačnije i čitljivije i pošaljete e-mailom na [email protected] (obavezno plaćanje 250 KM +PDV po upitu).

Važna napomena: Tehnički upit služi kao savjetodavna podrška u rješavanju problema. Odgovor na upit ili smjernica data u upitu ne znači i rješenje problema. Tehnički upit, odnosno odgovor na isti nije vezan za garanciju. Odgovor očekujte najranije 24 sata od datuma uplate i slanja upita.

Nakon Vaše saglasnosti i uplate, u roku od 48 ćete dobiti odgovor na tehnički upit. Ukoliko ste upit poslali u dane vikenda i/ili za vrijeme praznika, vrijeme odgovora će se računati od prvog narednog radnog dana.

Obrazac preuzmite ovdje:

Specijalni alati i uređaji

U literaturi za popravke se uz pojedine korake rada navode potrebni specijalni alati i uređaji definirani kataloškim brojem.

Detaljne opise pojedinih specijalnih alata i uređaja naći ćete na stranici proizvođača "Workshop Equipment". Na temelju kataloškog broja, specijalne alate i uređaje možete naručiti kod ovlaštenih Škoda partnera u BiH.

Kontakte ovlaštenih Škoda servisnih partnera u BiH možete pronaći OVDJE.

Za daljnje informacije i dobijanje GEKO pristupnih podataka molimo Vas da se obratite E-mailom na [email protected]

Obrazac preuzmite ovdje:

Program školovanja

Za savjetovanje kupaca za stručni popravak i održavanje Škoda vozila potrebno je stalno školovanje i usavršavanje djelatnika.

U tu svrhu kompanija Porsche BH d.o.o. kontinuirano održava seminare.

Program školovanja možete naručiti besplatno E-mailom na [email protected].

Uz program školovanja dobit ćete i pregled troškova pojedinih seminara i informaciju o mogućnosti prijave.

Novi kandidati za ovlaštenog servisnog partnera

Sve potrebne informacije o načinu kandidature i uslovima koje je potrebno ispuniti za dobivanje statusa ugovornog partnera Porsche BH d.o.o. mogu se dobiti na sljedećoj adresi:

Porsche BH d.o.o. Bulevar Meše Selimovića 16 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina Tel +387(0)33 257 187 Fax +387 (0)33 257 009

Kontakt osoba: Emir Fako

[email protected]