Ažuriranje navigacionog uređaja

Želite da je Vaš navigacioni uređaj opskrbljen uvijek najnovijim podacima?

Preuzmite aktuelni softver za Vašu navigaciju.

Aktuelni podaci za navigaciju

Provjera kompatibilnosti smartphonea

Niste sigurni je li Vaš novi smartphone kompatibilan sa Vašim automobilom?

Provjerite kompatibilnost smartphonea sa infotainment uređajem u vozilu.

Provjera kompatibilnosti