Modeli

Škoda Enyaq Coupé iV: Travel Assist

Travel Assist

Travel Assist integriše nekoliko sistema i funkcija, kako je pojedinačno predstavljeno na stranicama u nastavku. Kad su međusobno povezani, vozilo može znatno olakšati vožnju i povećati komfor putovanja. Nakon aktivacije Travel Assist može automatski zaustaviti i pokrenuti vozilo, zadržavati vozilo na voznoj traci, slijediti druga vozila u slučaju saobraćajnog zastoja ili prikazivati okolni promet na zaslonu ispred vas.

Škoda Enyaq Coupé iV: Travel Assist

Prediktivna automatska regulacija razmaka

Osim praćenja prometa ispred vas, prediktivna automatska regulacija razmaka (Predictive Cruise Control) također obrađuje prepoznate saobraćajne znake i ograničenja brzine pohranjena u navigacijskom sistemu. Zahvaljujući prepoznavanju saobraćajnih znakova i informacijama iz navigacijskog sistema, Enyaq Coupé iV može na vrijeme prilagoditi svoju brzinu, na primjer kada se približava krivini, kružnom toku ili raskrsnici, ili kao odgovor na ograničenja brzine.

Škoda Enyaq Coupé iV: Travel Assist

Sistem prepoznavanja saobraćajnih znakova

Modul za obradu slika pretražuje skenirane slike kako bi pronašao saobraćajne znakove i upoređuje rezultate s navigacijskim podacima. Sistem obrađuje znakove ograničenja brzine, znakove zabrane preticanja, znakove zabrane ulaska u jednosmjerne ulice i sve dodatne upute, kao i pripadajuće znakove ograničenja visine, a zatim ih prikazuje vozaču.

Škoda Enyaq Coupé iV: Travel Assist

Sistem za zadržavanje vozila na uskoj voznoj traci (Narrow Lane Assist)

Vozilo može voziti užim voznim trakovima (npr. na gradilištima u prometu) zahvaljujući sistemu podrške za zadržavanje vozila na uskom voznom traku (Narrow Lane Assist), daljnjem poboljšanju adaptivnog vođenja po voznom traku (Adaptive Lane Assist), koji zadržavaju vozilo u pokretu u odabranom položaju unutar voznog traka. Portfelj situacija koje se mogu otkriti proširen je tako da uključuje, osim privremenih žutih uzdužnih oznaka, razne objekte uz cestu, kao što su ograde protiv sudara i nizovi (paralelno i okomito) parkiranih vozila. Vozilo može svladavati krivine bez uzdužnih oznaka i voziti se uskim gradskim ulicama. Sistem radi samo pri brzinama većim od 60 km/h.

Škoda Enyaq Coupé iV: Travel Assist

Potpomognuta promjena vozne trake

Potpomognuta promjena vozne trake može samostalno izvršiti promjenu voznog traka na cestama tipa autoceste pri brzinama većim od 90 km/h. Vozač za početak manevra treba samo uključiti žmigavac (no samo u otključanom položaju). Potpomognuta promjena vozne trake upotrebljava podatke čitavog niza senzora.

Škoda Enyaq Coupé iV: Sustav potpore Travel Assist

Podrška pri upravljanju tokom manevara izbjegavanja u urbanim sredinama (Urban Evasive Steering Support)(sa sustavom online komunikacije)

Potpora pri upravljanju tijekom manevara izbjegavanja u urbanim sredinama može prepoznati uobičajene situacije u gradskom prometu, kao što su parkirana vozila, prometni otoci i križanja. Oslanja se na podatke o online komunikaciji. Ovaj sustav potpore aktivira se u situacijama kada je nemoguće izbjeći nesreću jednostavnim zaobilaženjem prepreke. Sustav izračunava najprikladniju putanju na temelju podataka prednje kamere i radara. Pri izračunu u obzir uzima udaljenost, širinu i položaj vozila ili prepreke ispred. U kritičnim situacijama kada sustav potpore Front Assist (pogledajte Safety Assist) intervenira kočenjem, a vozač ukazuje da poduzima mjere izbjegavanja načinom na koji okreće kolo upravljača, sustav potpore pri upravljanju tijekom manevara izbjegavanja u urbanim sredinama ciljano intervenira u okretanje kola upravljača kako bi vozaču pomogao zaobići prepreku vozeći odgovarajućom odabranom putanjom kako se ne bi sudario s preprekom.

Škoda Enyaq Coupé iV: Sustav potpore Travel Assist

Podrška kod prometnog zastoja (Traffic Jam Assist)

Potpora kod prometnog zastoja (Traffic Jam Assist) pojednostavljuje vožnju u prometnim zastojima. Koristi se prediktivnom regulacijom razmaka ACC i potporom zadržavanja vozila na uskom voznom traku (Narrow Lane Assist) za pokretanje, kočenje i skretanje vozila, čime imitira kretanje okolnih vozila u prometnim zastojima. 

Škoda Enyaq Coupé iV: Travel Assist

Podrška za hitne slučajeve (Emergency Assist)

Emergency Assist smanjuje rizik od nesreće ako se vozač ne osjeća dobro. Ako vozilo utvrdi da se vozačeve ruke ne nalaze na upravljaču ni nakon upozoravajuće obavijesti, aktivira se Emergency Assist koji vozilo koči do zaustavljanja te ga zadržava na voznoj traci i aktivira uređaj za svjetlosno upozorenje.

Ova stranica je dodatni dio stranice koja se otvara. Kliknite na polje kako biste dospjeli na tu stranicu.

Nazad na početnu stranicu